UUS TEENUS

Karjäärinõustamise vahend JOBPICS

Koduhooldus OÜ soetas endale karjäärinõustamise vahendi Jobpics litsentsi. Pildipõhist karjäärinõustamise vahendit kasutame tööharjutustel, kaitstud töö – ja pikaajalise kaitstud töö teenusel olevate klientide ametialaste huvide väljaselgitamise töövahendina. Kasutame seda ametialase nõustamise käigus nii individuaalse kui ka grupitöö kaudu noortele ja täiskasvanutele.

Jobpics ei ole test, vaid alternatiiv tekstipõhistele nõustamisvormidele ja ta on abiks töös inimestega, kellele mitmesugustel põhjustel ei sobi tekstipõhised huvide küsimustikud. Jobpicsi pildikaartidest on kasu, kui on vaja nõustada näiteks varasema töökogemuseta või keelebarjääriga inimesi.

Jobpics on pärit Norrast ja selle töötas välja karjäärinõustaja Arne Svendsrud koostöös Kutserehabilitatsiooni Ettevõtete Assotsiatsiooniga AVRE, kus see on alates 2009. aastast leidnud rakendust nii koolides, karjäärinõustamiskeskustes, tööturuasutustes kui kutserehabilitatsiooni keskustes.

Pildikaartidel põhinev töövahend võimaldab süsteemselt uurida nõustatava kutsealaseid huve. Jopbpicsi kajastab kokku rohkem kui 600 erinevat ametit. Kõik Jobpicsi pildid on tehtud Eestis, kajastades kohalikku tööturgu ja reaalseid ameteid.

Jobpics põhineb John Hollandi poolt loodud RIASEC süsteemil, mis on üheks tunnustatud teooriaks inimeste huvide ja ametite uurimisel ja tuvastamisel.
RIASEC süsteem jagab huvid 6 kategooriasse: praktiline (R), uuriv (I), loominguline (A), sotsiaalne (S), ettevõtlik (E), harjumuspärane (C). Iga ameti jaoks on moodustatud 2-täheline kood, mis antud ametikohta kõige paremini iseloomustab.

Kõik meie kliendid saavad testi tulemused omale ka paberkandjal.