Lapsehoiuteenus

Koduhooldus OÜ osutab lapsehoiuteenust alates 1996. aastast, omame lapsehoiuteenuse tegevusluba.

Meie lapsehoidjate andmebaasis on lapsehoidjad, kes omavad pikaajalisi töökogemusi, on usaldusväärsed ja põhjalikult kontrollitud taustaga.

Teenust osutame

  • Lapsehoiuteenus kliendi kodus
  • Lapsehoiuteenus lapsehoidja kodus
  • Koduõpetaja (sh kooliks ettevalmistus)

Lapsehoiuteenust saab võtta meie firmast kahel erineval viisil

  • Vahenduslepinguga
  • Firma lepingulise töötajaga

Linnade ja valdade toetused lapsehoiuteenusele

Paljud linnad ja vallad kompenseerivad osaliselt lapsehoiuteenust. Täpsemat infot saate linnade ja valdade kodulehekülgedelt või helistades oma kodukoha vastava ala spetsialistile.