Õhksoojuspumpade ja kliimaseadmete hooldus, puhastamine ja desinfitseerimine

Õhksoojuspumpade ja kliimaseadmete hooldus, puhastamine ja desinfitseerimine

Puhas õhk ja hea sisekliima on olulised meie tervisele. Seadmetesse koguneb tolm, bakterid ja hallitusseened, mis paiskuvad sissehingatavasse õhku.

Selleks, et tagada hea sisekliima  tuleb seadmeid hooldada. Soovitav  vähemalt üks kord aastas. Kõige otstarbekam  oleks teostada hooldust, puhastust ja desinfitseerimist suurpuhastuste käigus.

Õhksoojuspumpade ja kliimaseadmete hooldus, puhastus ja desinfitseerimise toimingute tulemusena:

  • Eemaldatakse tolm, bakterid ja hallitusseened
  • Tagatakse tervislik ja meeldiv sisekliima
  • Pikeneb seadme eluiga
  • Taastub seadme tõhusus
  • Väheneb elektrienergia tarbimine

Seadmete hooldust teostavad meie koostööpartneri  kogenud spetsialistid.