Hooldusteenus

Koristusteenused Sise- ja välikoristusteenus, akende pesu, lume ja lehtede äravedu, muru niitmine, okste lõikamine ja heki pügamine, eritööd (PVC ja linoleumi süvapesu ja vahatamine, puitpõrandate hooldusõlitamine, kivi jmt pindade süvapesu ja kaitsekihiga katmine, erinevate kardinate pesu ja keemiline puhastus jmt), porivaipade vahetus ja pesu
Sanitaartehnilised tööd Küttesüsteemide surveproovid, soojusvahetite läbipesu, pesumasinate ja nõudepesumasinate paigaldus, mudakogujate ja filtri puhastus ,Kanalisatsioonitorude vahetus ja remont, segistite vahetus ja remont, tualettpottide vahetus või remont, valamute äravoolutorustike vahetus ja remont jmt
Ehitus ja remonditööd Puidust aedade ja tarade ehitus ja remont, fassaaditööd ja igat liiki siseviimistlus ning muud väiksemahulised ehitustööd
Lamekatuste ja katuseräästaste tehnohooldus Kontrollitakse vähemalt ühe (1) aastase intervalliga katuse kandetarindite seisundit. Vähemalt 2 korda aastas puhastatakse veeäravoolud. Vähemalt neli (4) korda aastas (eriti pärast ekstreemseid ilmastikuolusid) kontrollitakse katusekatete veepidavust, läbiviikude tihedust, katuseluukide ja liidete seisukorda; veeäravoolude ummistusi. Koos katusekate seisundi kontrollimisega kontrollitakse ka kõigi katusel paiknevate elementide (korstnate otsad; -luugid jm).
Fassaadide ja fassaadi-elementide tehnohooldus Kontrollitakse üks (1) kord aastas visuaalselt fassaadide korrasolekut, pinnakatete seisukorda, soklite ja karniiside seisukorda; karkassielementide seisundit;
Akende tehnohooldus Kontrollitakse kaks (2) korda aastas aknaraamide ning klaaside korrasolekut, suluseid ja avatavust või kindlalt suletust; akende tihendite seisundit; vajadusel korrastatakse
Välisuste tehnohooldus Kontrollitakse üks (1) kord kuus uste, lukkude, linkide, hingede ning sulgurite korrasolekut; klaaside, pinnakatete seisukorda; vajadusel korrastatakse
Küttesüsteemi tehnohooldus Sisaldab kõiki tegevusi küttesüsteemi ettevalmistamiseks ning valmisolekuks, kütteperioodiks koos valmisoleku katsetusega, kütteperioodil regulaarne küttesüsteemi toimimise jälgimine ning reguleerimine vähemalt 1 kord nädalas (küttegraafiku kontroll ja seadistamine)
Soojasõlme hooldus Soojussõlme mõõteriistade, automaatika ja pumpade hooldus toimub vastavalt kasutusjuhendile. Reguleerimisventiili kontrollitakse vähemalt 4 korda aastas.
Veevarustuse tehnohooldus Vähemalt 1 kord kuus korraldatakse regulaarset kontrolli kogu süsteemi ulatuses, kontrollitakse lekkeid, filtrite ummistusi, läbijookse, kondensaatvee kogunemist jm Pärast katkestusi veevarustuses teostatakse kontrolli sagedamini
Kanalisatsioonisüsteemi tehnohooldus Vähemalt 1 kord kuus kontrollitakse olme- ja sademevee kanalisatsiooni torustike läbilaskevõimet ja muhvide tihedust
Elektripaigaldiste tehnohooldus, elektrikäit Vähemalt 1 kord kuus rikkevoolukaitse lülitite testimine, pea- ja jaotuskeskuse ning elektriarvestite kontroll, juhtmeklemmide pingutamine, kaitselülitite tolmust puhastamine, valgustite ja lülitite seisundi kontroll, vajaduse korral puhastamine, korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade välja vahetamine. Päeviku pidamine – korralise ülevaatuse andmete tulemused, rikete kirjeldused, süsteemi muudatused. Ehitise elektrikäidu korraldamine.
Prügiveo korraldamine Prügiveo korraldamine vastavalt kehtivatele seadustele ja kliendi soovidele