Haldusteenused

Täishaldusteenus Ehitise täielik haldamine
Osaline haldusteenus Valikuliselt haldus- ja hooldusteenuste liikide kaupa
Maaklerteenus/klienditeenindus Ruumide esitlemine, läbirääkimiste pidamine ja Lepingute vormistamine, ruumide üleandmine ja vastuvõtmine ning aktide vormistamine, lepingulisade vormistamine, hinnatõusude ja languste jälgimine (vormistamine)
Kinnisvara halduri teenus
Raamatupidamisteenus Igakuine kommunaalkulude arvestus, finantsraamatupidamise arvestus, regulaarne aruandlus Maksu- ja Tolliametile, Statistikaametile, arvete edastamine majaelanikele kokkulepitud viisil, kulude-tulude analüüs, majandusaasta aruande koostamine (üks kord aastas)
Arvestite näitude võtmine Igakuised arvestite üldnäitude võtmine ja edastamine raamatupidajale töötlemiseks
Aruandlus omanikule Uute ja lahkunud üürnike tabel, tühjade pindade tabel
Turuanalüüs omanikule
Dokumentide korrashoid ja arhiveerimine