Sotsiaalteenused

Erihoolekande teenus
Tel: (+372) 50 35 846
Tel: (+372) 50 78 469
e-mail: tartu@koduhooldus.ee

Tugiisiku teenus
Tel: (+372) 50 78 469
e-mail: tartu@koduhooldus.ee

Võlanõustamise teenus
Tel: (+372) 51 50 932
e-mail: tartu@koduhooldus.ee

Isikliku abistaja teenus
Tel: (+372) 50 78 469
e-mail: tartu@koduhooldus.ee

Pikaajalise Kaitstud Töö teenus
Tel: (+372) 50 35 846
Tel: (+372) 50 78 469
e-mail: tartu@koduhooldus.ee

Kaitstud töö teenus
Tel: (+372) 50 35 846
Tel: (+372) 50 78 469
e-mail: tartu@koduhooldus.ee